Insamlade personuppgifter

Vi samlar in följande uppgifter vid registrering av användare:

Förnamn

Används för att representera användaren i topplistor, meddelanden och gruppindelningar. När användarna skapar lag går det att söka på förnamn. Vi kan även söka på förnamn i vårt administrationsverktyg.

Efternamn

Används för att representera användaren i topplistor, meddelanden och gruppindelningar. När användarna skapar lag går det att söka på efternamn. Vi kan även söka på efternamn i vårt administrationsverktyg.

Födelsedag

Används främst för att verifiera att användaren är myndig. Vi kan även ta fram statistik som t.ex. stegsnittet för alla användare över 50 år eller hur många procent av användarna som är mellan 30 och 40 år. Födelsedag är personligt och visas inte för andra användare på individnivå. Vi kan även söka upp användare med hjälp av födelsedag i vårt administrationsverktyg.

Kön

Används för att ta fram statistik t.ex. stegsnittet för alla män eller hur många procent av användarna som är kvinnor. Könet är personligt och visas inte för andra användare på individnivå. Vi kan även söka upp användare med hjälp av kön i vårt administrationsverktyg.

Postadress

Används för att kunna hjälpa användaren vid supportärenden om man behöver skicka något till användaren. Vi kan även söka upp användare med hjälp av postadress i vårt administrationsverktyg. Postadress är personligt och visas inte för andra användare på individnivå.

Postnummer

Används för att kunna hjälpa användaren vid supportärenden om man behöver skicka något till användaren. Vi kan även söka upp användare med hjälp av postnummer i vårt administrationsverktyg. Postnummer är personligt och visas inte för andra användare på individnivå.

Ort

Används för att kunna hjälpa användaren vid supportärenden om man behöver skicka något till användaren. Vi kan även söka upp användare med hjälp av ort i vårt administrationsverktyg. Ort är personligt och visas inte för andra användare på individnivå.

Land

Används för att kunna hjälpa användaren vid supportärenden om man behöver skicka något till användaren. Vi kan även söka upp användare med hjälp av postnummer i vårt administrationsverktyg. Land är personligt och visas inte för andra användare på individnivå.

Mobilnummer

Används för att kunna hjälpa användaren vid supportärenden. Vi kan även söka upp användare med hjälp av mobilnummer i vårt administrationsverktyg. Mobilnummer är personligt och visas inte för andra användare.

E-postadress

Används för kommunikation med användaren. T.ex. information om utmaningens framskridande. Används vid återställning av lösenord. Vi kan även söka upp användare med hjälp av e-postadress i vårt administrationsverktyg. E-post är personligt och visas inte för andra användare. E-postadress används även för marknadsföring för framtida evenemang och då delas e-postadress med en extern leverantör för utskick av nyhetsbrev.

Användarnamn

Används tillsammans med lösenord för inloggning av användaren (verifiera identitet). Vi kan även söka upp användare med hjälp av användarnamn i vårt administrationsverktyg. När användare skapar lag kan man söka på användarnamn och se andra användares användarnamn.

Lösenord

Används tillsammans med användarnamn för inloggning av användaren (verifiera identitet). Lösenordet lagras inte i klartext utan i en kontrollsumma från en hashfunktion. Lösenord är personligt och kan inte ses av någon annan, inte ens personer som har tillgång till administrationsverktyget eller direktåtkomst till databasen.

Uppgifter som samlas in när användaren är inloggad

Steg/aktivteter

Information om användarens fysiska aktivitet, kopplas till användarens konto. Visas för andra användare på individnivå.
Stegdata
Användaren matar manuellt in steg från t.ex. en stegräknare. Stegen matas in tillsammans med en tidpunkt då stegen togs. Stegen kan även komma in automatiskt från t.ex. en mobiltelefon eller ett aktivitetsarmband om användaren installerat en app eller integrerat ett aktivitetsarmband. Dessa data används för att visa statistik, t.ex. stegsnitt för användaren.
Aktivitetsdata
Användaren kan manuellt mata in att en aktivitet utförts. Användaren matar då in aktivitet, antal minuter man utfört aktiviteten och vilken tidpunkt aktiviteten utfördes på. Dessa data används för att visa statistik, t.ex. steg- eller minutsnitt för användaren.
Aktivitetsdata (avbockning)
Användaren kan manuellt kryssa för att en aktivitet utförts. T.ex. att man har deltagit i ett seminarium och kan då få steg/minuter/poäng för detta. Användaren bockar då för aktiviteten tillsammans med en tidpunkt då man utförde aktiviteten. Dessa data används för att visa statistik, t.ex. steg- eller minutsnitt för användaren.

Meddelanden

Användaren kan skicka meddelanden till andra användare eller lag. Meddelandet innehåller den information som användaren skriver i det meddelande som skickas. Visas endast till den eller de användare som är mottagare för meddelandet.
Ämne
Ämnesfältet för meddelandet. Skrivs in av användaren som fritext. Visas som en rubrik för meddelandet.
Meddelande
Textinnehållet för meddelandet. Skrivs in av användaren som fritext.