Konceptet som passar alla på arbetsplatsen!

Grundidén med Tappa är att vi ska erbjuda ett enkelt och roligt koncept som ska stimulera till mer fysisk aktivitet på arbetsplatsen. ALLA ska kunna delta, oavsett fysisk form, kön eller ålder.

Samtliga av våra koncept baseras på gällande rekommendationer för fysiskt aktivitet, 30 minuter aktiv tid per dag.

Fördelar med Tappa

  • Passar alla, enkelt, roligt & engagerande
  • Ger friskare och effektivare medarbetare
  • Bättre arbetsklimat och teamkänsla på arbetsplatsen
  • Minimal administration för arbetsplatsen
  • Passar som aktivitet för friskvårdsbidraget
 
time För vuxna är 30 minuter aktiv tid per dag eller 150 minuter aktiv tid i veckan en rekommenderad tid för fysisk aktivitet.

Aktivitetsutmaningar online

Alla våra aktivitetskoncept baserar sig på en onlinelösning där personalen registrerar aktivitet på en personlig profil. De följer sedan sin framgång i olika virtuella framställningar.

 
 

Enkelt, roligt & engagerande

Traditionella friskvårdssatsningar riktar sig ofta mot de i personalen som redan är aktiva. Vi erbjuder ett koncept som passar ALLA, oavsett fysisk utgångspunkt! Våra koncept ska därför vara enkla, roliga, engagerande och utmanande nog för att skapa en hälsovinst för företaget!

Hälsa och teambuilding på arbetsplatsen

Studier visar att den viktigaste ingrediensen för att komma igång med fysisk aktivitet och behålla motivationen är att bli stöttad och peppad i grupp. Därför görs våra tävlingar som lagaktiviteter på arbetsplatsen. Ni ska som lag kämpa tillsammans för att ta er mot målet. Lagupplägget är positivt för lagandan och sammanhållningen på arbetsplatsen.


Minimal administration

Vi hjälper till före, under och efter att ni har satt igång med något av våra koncept. Vårt mål är att det ska bli minsta möjliga administration för er som vill sätta igång en aktivitetskampanj på arbetsplatsen.

Kom igång idag - se vilken lösning som passar er bäst:
Våra koncept

Bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro

En aktivitetsnivå på 10 000 steg om dagen har en positiv inverkan på t.ex. diabetes, muskel- och skelettåkommor, ångest och depressioner. Fysisk aktivitet ger friskare och effektivare medarbetare som får en ökad förmåga att hantera stress och bättre förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter. Detta påverkar naturligtvis även arbetsklimatet på företaget på ett positivt sätt.